De stad Brussel wordt getekend door een onevenwichtig verdeelde economische dynamiek, met grote economische tegenstellingen en paradoxen tot gevolg. Een aantal van deze economische paradoxen vormen het uitgangspunt van het actieonderzoek micronomics.


Micronomics gaat na:

- welke hefbomen er in de stad kunnen worden gedetecteerd om de bestaande economische scheefgroei in de gunstige zin bij te sturen

- hoe stedelijke interventies de rol kunnen vervullen van katalysator voor (socio-) economische ontwikkeling

- hoe deze interventies op langere termijn kunnen bijdragen tot een duurzame sociale economie.


In een eerste fase van het project is de stad doorgelicht op plekken waar de economische paradoxen het meest uitdrukkelijk aanwezig zijn. Deze breukzones worden aangegeven door de term Krax. Door middel van verschillende analysemethodes (publieke interventies, interviews, video-opnames, ...) is er getracht het hoe en waarom van de paradoxen die zich in deze Krax manifesteren te achterhalen, en werd er tegelijk ook gepolst naar mogelijke oplossingen.


De aldus verkregen resultaten zijn gebundeld weergegeven op deze DVD, die fungeert als eerste werkinstrument voor verdere acties.


(Citymine(d))

 

Realisatie van de dvd ‘micronomics scanning’, voor het project micronomics van Citymine(d), in samenwerking met Max Tilgenkamp, grafisch ontwerper.

+

realisatie van 5 docu-filmpjes.de noordwijkle midirue du BrabantHeyvaertstraatles abattoirspowered by Citymine(d)

www.citymined.org

www.generalizedempowerment.org

 

(11.6MB, 08.05min)

(11.4MB, 06.57min)

(9.4MB, 06.19min)

(12.3MB, 09.12min)

(10.7MB, 08.05min)

006 / micronomics

livepage.apple.comlivepage.apple.comlivepage.apple.com006_2.html
BACK006_2.html

Roel Kerkhofs
rue Jules van Praetstraat
25 Bruxelles 1000 Brussel
gsm.  0032 (0)473 411 608
kerkhofs.roel@gmail.com

teacher at Sint-Lucas Ghent
atelier Mixed Media
mailto:kerkhofs.roel@gmail.commailto:kerkhofs.roel@gmail.comhttp://www.lucamixedmediagent.be/shapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2